Om Idéplatsen

Idéplatsen vänder sig till er som har behov, problem, utmaning, en idé eller lösning inom området inom vård, hälsa och omsorg.

Vi riktar oss till er som enskild person, grupp eller verksamhet som

  • arbetar inom vård, hälsa och omsorg
  • är patient, brukare eller anhörig
  • har ett litet eller medelstort regionalt företag 

Vi kan hjälpa dig med

  • Rådgivning
  • Nyhetsgranskning
  • Idéprövning
  • Marknadsprövning
  • Test

Regionanställd med projektidé kan även få hjälp med:

  • Projektupplägg
  • Ansökan om medel

 

OBSERVERA!
Du äger rätten till din idé och den kommer att behandlas under sekretess.

 

Öppna idéer

På idéplats.se samlar vi också på idéer, lösningar, behov och problem utan idéägaranspråk! Öppna idéer kan du kommentera och gilla om du har en användare.

 

Vad händer med din idé?

När din idé kommit in till oss tilldelas du en handläggare som tillsammans med dig bestämmer hur vi bäst går vidare med idén. Det är viktigt att komma ihåg att processen från idé till färdig lösning tar olika lång tid.