Norrbottens läns landsting

Forskning- och innovationenheten

Regionhuset
Robertsviksgatan 7
971 89 Luleå

Kerstin Lindström
Innovationsutvecklare
Mobil: 070-227 22 95
kerstin.lindstrom@norrbotten.se