Hyppää navikasuuhniin
Hyppää sisälthöön

Met tarjoama

Met ossaama hoitoa, terhveyttä ja huoltoa.
Täälä sie saat apua ette ottaa sinun itean pikku matkan likemäksi toelista ratkasua.
Met tarjoama ilhmaisen tuen ilman vaatimuuksia komersialiseerinkistä ja yrittäjäisyyestä.

Neuvonantamista

Ko sie olet lähättänny sinun itean meile sulle jaaethaan käsitteliä joka ottaa sinun kansa yhtheyttä viikon sisääle jälkhiin ko met olema ottanheet vasthaan sen meilin elikkä telefoonin kautta.

Met saatama tarttea noutaa sisäle kompleteeraavaa informasuunia ette pystyä käsittelheen sinun iteata oikeala laila. Sen jälkhiin sinun käsitteliä varraa henkilökohtasen kokkouksen sinun kansa. Kokkouksen aikana met menemä läpi sinun itean yhessä ja tehemä päätöksen seuraavasta askelheesta riippuen siittä minkä näköset edelytykset sinun itealla oon ja sinun henkilökohtasista toivomuksista ja tarpheista.

Ko oon valmis ehotus paremalle ratkasulle joka saattaa hyöyttää muita niin niitä oon monta vaihtoehtoa ette kehittää iteata lissää. Met tehemä töitä siinä tahissa joka tuntuu sopevalta sulle ja sie saatat koska vain lopettaa yhtheistyön meän kansa.

Iteakokkeilu (Tievalikoima)

Kehitysosaston itearaati

Sinun käsitteliä saattaa esittää ette itea otethaan ylös Rekiuuni Norrbottenin itearaatissa jossako työntekiät erilä kompetensilä kokkointuvat antamhaan suosituksen millä laila met parriiten saatama päästä etheenpäin itean kansa.

Fuukkysryhmiä

Sinun käsitteliä saattaa panna yhtheen fuukkysryhmän joka kattoo iteata eri näkökulmista. Ette kehittää itean vaatii useasti usseita eri kompetensiä ja perspektiiviä. Fuukkysryhmään saattaa kuulua kauppaneuvonantaja, terhveys- ja saihraaanhoitoenkilökunta esimerkiksi saihraanhoitaja elikkä kyrattori ja potihlaita joilako oon vissi diasgnoosi.

Ulkopuolinen aktööri

Rekiuuni Norrbotten tekkee yhtheistyötä aluheelisitten aktööritten kansa jokka jossaki taphauksissa saattavat tarjota parempaa apua ette jatkaa sinun itea eemäs. Se saattaa olla:

  • yritys elikkä oraganisasuuni
  • kauppaneuvonantaja, esimerkiksi ABI, Arctic Business Incubator
  • innuvasuunitukia, esimerkiksi ALMI elikkä keksiäföreninki
  • muu aktööri

Sinun käsitteliä saattaa auttaa sinua saahmaan kontaktia oikean henkilön kansa. 

Testi toiminassa

Met saatama kansa auttaa sinua pruuahmaan sinun valmista ratkasua meän toiminassa.

 

Se oon tärkeätä muistaa ette prosessi iteasta valhmiisheen ratkashuun ottaa eri pitkän aijan. 
Se oon päivänselvä ette sie omistat oikeuen sinun omhaan itehaan. 

 Innovation i Region Norrbotten. Nytt-Nyttigt-Nyttiggjort : Innuvasuuni Rekiuuni Norrbotteni merkittee ette se joka oon uutta ja hyöylistä pittää tehjä hyöyliseksi.

 

 

Kysy kysymys

[macroErrorLoadingPartialView]

Reistreeraa ittesti tässä!

Tässä sie rekistreeraat oman käyttäjäprufilin. Silloin sie saatat lähättää sisäle sinun itean meile jatkuvhaan käsittelhyyn elikkä ottaa ossaa muitten aukiolevista ideoista ja sanoa mitä met tykkäämä niistä.