Hyppää navikasuuhniin
Hyppää sisälthöön

Mitäs sinun itean kansa tapahtuu?

Ko sinun itea oon tullu meile sulle annethaan käsitteliä joka yhessä sinun kansa päättää kunka met parriiten jatkama itean kansa. Se oon tärkeätä muistaa ette prosessi iteasta valhmiisheen ratkashuun ottaa eri pitkän aijan. Päivänselvästi sie omistat oikeuven sinun omale itealle.

Mitä met tehemä 

A woman standing on a balcony holding and looking at her cellphone

Aukeat ja salhaiset iteat

Webbipaikala idéplats.se met kokoaama kansa iteoita, ratkasuja, tarpheita ja prupleemia ilman iteaomistajavaatimuuksia! Aukeita iteoita sie saatat komenteerata ja ”tykätä” jos sie olet aukassu käyttäjäkontun. Aukeat iteat saattavat kansa olla iteat joitten kansa met olema tehneet töitä valhmiiksi.

Rekistreeraa ittesti

A person holding and pointing at a handheld computer
Aktyellit

EI ole aktyelliä tapahtumia tällä hetkelä

Rekiuuni Norrbotten tekkee jatkuvasti työtä ette parantaa terhveys-ja saihraanhoitoa.

Se oon kyse työn efektiviseeramisesta ja ette antaa kansalaisile pareman hoijon ja palvelun.

Sinun avula met saatama päästä sinne!

Lissää Rekiuuni Norrbottenista

Female doctor in working clothes

Reistreeraa ittesti tässä!

Tässä sie rekistreeraat oman käyttäjäprufilin. Silloin sie saatat lähättää sisäle sinun itean meile jatkuvhaan käsittelhyyn elikkä ottaa ossaa muitten aukiolevista ideoista ja sanoa mitä met tykkäämä niistä.